Forskning

Umeåforskare riktar kritik mot staten

Staten borde satsa en del av 3,2 miljarder i riktade forskningsanslag på forskning om nya antibiotika. Det är ett kritiskt förslag till statens forskningsansvariga från tre forskare i molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Regeringen talar om hotet från de multiresistenta bakterierna när man agerar som EUS ordförandeland. Ändå satsar man alldeles för litet pengar på den forskningen i Sverige.

Professorn i molekylärbiologi Hans Wolf-Watz är en av de kritiska forskarna på Umeå universitet.