Tidsvinst

I natt får alla en timme alldeles gratis. Klockan 03:00 blir det vintertid och klockan vrids tillbaka till 02:00.