Hot mot tjänsteman

Den tjänsteman på Polarbuss i Umeå som stängdes av från jobbet förra veckan har utsatts för hot. Någon har skickat SMS till dennes mobiltelefon. Där stod bland annat: Vi vill att du hoppar av. Hoten har polisanmälts.
Tjänstemannen är för närvarande sjukskriven efter det att Polarbuss VD i förra veckan riktat anklagelser om oegentligheter mot den anställde. Anklagelser som en utredning visat sig vara ogrundade.