Nya rön om depression och ångest

På Umeå universitet pågår ett projekt om människans tidsuppfattning och om hur man kan mäta den i förhållande till psykiska hälsa. Det är på psykologiska institutionen som man i ett första steg i sitt tidsprojekt har vidareutvecklat ett diagnosinstrument för depression och ångest.

Tiden och tidsuppfattningen tillhör det grundläggande i att vara människa. Kan man mäta hur tidsuppfattningen ser ut hjälper det när man vill ställa diagnos och kunna behandla psykisk sjukdom som till exempel depression. Det är numer en av våra folksjukdomar.

De fyra forskarna i Umeågruppen är Grazia Carella, Britt Wiberg, Anna Zircova och Marie Wiberg.

Umeåforskarna - en är alltså från Italien, två från Sverige och en från Lettland - har vidareutvecklat en amerikansk serie testfrågor, ett diagnosinsinstrument, för att förbättra diagnoser om depression och ångest.

Förenklat kan man beskriva ett av sambanden man vill använda för diagnos är att människor med depression vänder sig mot dåtid, hur det varit och inte ser någon framtid, medan människor med ångest ser på framtiden med fruktan och har fokus där.

Nästa steg som gruppen sökt pengar för är hur olika kulturer påverkar människans uppfattning: väst-öst, industriellt-agrart, demokratiskt-totalitärt, storstad-småstad. Man vill pröva om de faktorerna har betydelse för depression och ångest.

 

Reporter Tommy Engman.

tommy.engman@sr.se