Skogsägare mer hoppfulla igen

Nu ökar optimismen bland skogsägare igen. De senaste årens starka tro på skogsnäringens framtid sjönk förra året i och med lågkonjunkturen, men nu är framtidstron tillbaka igen. Det visar Skogsbarometern, en SIFO-undersökning som LRF konsult och Swedbank låter göra årligen.

LRF konsult har räknat ut att skog för 80 miljarder kommer att byta ägare de närmaste 5 åren. 35 % av skogsägarna är pensionärer och barnen vill inte alltid behålla skogen i släkten. Markägarbytet sker fortfarande oftast genom arv men köp blir vanligare.

Friluftslivet med jakt, fiske och bärplockning är en viktig anledning till skogsköp men avkastningen från avverkningar behövs ofta för att finansiera fastigheten. De tillfrågade skogsägarna i Skogsbarometern säger att de inte upplever det svårt att låna pengar till skogsköp och 60% av de tillfrågade i Norra Sverige säger att om de hade en miljon skulle de investera den i skog.

Örjan Holmberg
orjan.holmberg@sr.se