skellefteå

Drogvaneundersökning oroar

200 ungdomar i Skellefteå har någon gång kört fordon berusade. Det visar Skellefteå kommuns drogvaneundersökning.

Tio procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de själva kört berusade. Bland eleverna i årskurs 2 på gymnasiet är det 20 procent och det gäller alla motorfordon och inkluderar alltså även skoter och moped.

Dessutom ökar tobaksanvändningen. 
Var tredje flicka i årskurs 2 på gymnasiet röker.
Det finns dubbelt så många snusande tjejer i Skellefteå jämfört med resten av landet.

Drogvaneundersökningen har genomförts sedan 1995. Den omfattar årskurs 9 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet och genomförs även i Malå, Norsjö och Sorsele.

Åza Meijer
aza.meijer@sr.se