Nya gruvor hopp för glesbygd

Om nya gruvor och om gruvor kan vända en negativ befolkningsutveckling handlade en konferans som Georange arrangerade i Skellefteå i går. Synen på vad nya gruvor kan innebära var delad.

Tomas Lind vid Umeå universitet som tittat på gruvetablering i västerbottens inland menar att de flesta kommer att pendla till gruvjobben i inlandet men Tomas Ejdemo vid Luleå tekniska universitet tror att en gruva i Pajala kan bli positiv för orten. Bengt Niska (S) kommunalråd i Pajala ansåg att synen på vad nya gruvor i västerbottens inland kan innebära var alltför negativ.