Lycksele

Gruvlabb samarbetar med Finland

Det nya gruvlaboratoriet i Lycksele går ihop med ett större finskt statligt bolag. På det sättet hoppas LapLab i Lycksele få fler jobb så att bolaget växer.

LapLab AB i Lycksele startades 2007 för att utföra analyser åt gruvor och prospekteringsbolag och har idag åtta anställda. LapLab går samman med finska Labtium OY som är ett statligt ägt bolag med ett 90-tal anställda.

Genom sammanslagningen kan de båda bolagen utföra en mängd olika tjänster till gruvbolag i Norden. Utrustningen i Lycksele är importerad från Sydafrika och mycket modern. Tanken bakom bolaget är att analyser som tidigare utfördes i Kanada ska kunna göras i Sverige.

LapLab har ett automatiserat gruvlaboratorium för att analysera prover från provborrningar efter främst guld. Finska Labtium OY har många olika verksamheter och labb på flera platser i Finland.

Reporter Örjan Holmberg