Kvinna ny ordförande i Luleå stift

Maria Johansson Berg (S) från Råneå valdes till ny ordförande för Luleå stifts stiftsfullmäktige och Bengt Bergius (posk ) partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan från Umeå valdes till förste vice ordförande.

Det var första gången som de 67 nyvalda ledamöterna möttes för val till olika förtroendeuppdrag under mandatperioden 2010-2013.