Norsjö

Inga politiska facknämnder

Avskaffa facknämnderna och koncentrera alla politiska beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det är en del av ett förslag som politikerna i Norsjö kommun just nu arbetar med.

I dag har Norsjö en kommunstyrelse och under den facknämnder som var för sig hanterar tex skolfrågor och omsorgsfrågor. Om den nya modellen införs försvinner facknämnderna, och kvar blir kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Till sin hjälp får kommunstyrelsen tre utskott som ska svara för den specialkompetens som dagens facknämnder står för.

På tisdag diskuteras frågan i kommunstyrelsen och under december ska politikerna i fullmäktige ta ställning till förslaget.

 Reporter Magnus bergner.

magnus.bergner@sr.se