Unga utvecklingsstörda vaccinerade

De barn och unga som tillhör en riskgrupp och personer med en utvecklingsstörning har vaccinerats tidigt mot svininfluensan.

Vaccineringen är i full gång i länet och den här veckan börjar vaccineringen av barn under tre år och föräldrar och de som ska vaccinera sig får själva ha koll på var man kan vaccinera sig.

Någon särskild kallelse som region Skåne skickat ut till alla sina länsbor det har inte västerbottens läns landsting gjort. Men bland de som sjukvården i länet varit mån om att kalla personligen ingår bland annat personer med en utvecklingsstörning. I de fallen har särskilda kallelser skickats ut och enligt överläkaren Deborah Frithiof vid universitetsjukhuset i Umeå så har man varit noga med att kalla de som berörs. Det för att personen ifråga skulle kunna drabbas hårt av svininfluensan.

Reporter Inga Korsbäck.

inga.korsback@sr.se