Umeå

Waldorf granskas efter mobbninganmälan

Skolinspektionen granskar Umeå Waldorfskola efter en anmälan riktad mot skolan. Det gäller en anmälan från en förälder om att hennes son blivit utsatt för kränkande behandling på skolan och inte heller fått det särskilda stöd som han var i behov av.

Enligt mammans anmälan blev sonen flera gånger kränkt och mobbad av andra elever, men hon upplever inte att skolan tog det på allvar.

Skolinspektionen kräver nu att Waldorfskolan i Umeå yttrar sig över det som skett.

Eleven går inte längre kvar på skolan utan har bytt till en kommunal skola.

SR Västerbotten
news.vbtn@sr.se