Bättre behandling av tarmcancer

Västerbottens läns landsting har blivit bättre på att behandla ändtarms- och tjocktarmscancer. Det framgår av den kartläggning av vården i landet som Socialstyrelsen och organisationen Sveriges kommuner och landsting gjort. I dag lever sex av tio personer i minst fem år efter insjuknandet.