Åsele

"Lägg inte ner akutplatserna"

900 namn har samlats in i Åsele, Fredrika och Dorotea av personer som vill rädda de hotade akutvårdsplatserna.

"Lägg inte ner akutsjukvårdsplatserna vid Åsele sjukstuga."
Under den parollen har närmare 900 namn samlats in av Handikapprådet och pensionärsorganisationerna PRO och SPF i Åsele, Fredrika och Dorotea. Namnlistorna ska överlämnas till landstingsrådet Levi Bergström på måndag.