Umeå

Vaccinet tog slut efter tre timmar

Efter knappt tre timmar så tog vaccinet mot svininfluensa slut på Dragonens hälsocentral i Umeå igår. Det var många barn från 6 månader till fem år och deras föräldrar som kom för att vaccinera sig.

Det var inte bara Dragonen som blev utan. Så har det varit på flera håll i länet. Men mer vaccin ska komma i slutet av veckan, säger Dragonens verksamhetschef Tomas Eliasson.


Det har varit brist på vaccin på flera håll i länet. Tillverkaren har av olika skäl inte klarat av att leverera vaccinet i tid. Av de 30 000 doser som landstinget skulle få den här veckan kommer 19 000 doser på fredag och det är få som vaccinerar då, säger Lena Skedebrant smittskyddsköterska inom landstinget till P4 Västerbotten.

Att vaccinet försenats innebär att det kommer att finnas mer vaccin nästa vecka- ja om det som ska komma nästa vecka kommer som planerat, tillägger Lena Skedebrant.

Vecka 49 ska landstinget få 30 000 doser och då sätter också vaccineringen av de flesta skolbarn och allmänheten igång.

Av länsborna är 33 procent hitintills vaccinerade.

Information om vaccineringen och tillgången på vaccin finns bland annat på landstingets hemsida. På lördag kommer nya annonser i länets media om tid och plats för vaccineringen.

Reporter Inga Korsbäck