Boliden förnekar frusna tillgångar

Boliden har inte fått några tillgångar frusna av kronofogden. Det uppger Marcela Sylvander informationschef vid Boliden, apropå morgonens rapportering att 1,4 miljarder kronor skulle vara frusna.

Svea hovrätt har beslutat att det är kronofogden som ska bedöma motpartens säkerhet.
Det här handlar om en miljöskandal, för elva år sedan, vid en gruva i Spanien som drevs av Bolidens spanska dotterbolag.
För ett år sedan beslutade Svea hovrätt att en kvarstad får verkställas i Sverige med villkor att motparten ställer en säkerhet på motsvarande belopp. Efter det beslutet har inget nytt beslut tagits förutom vem som ska bedöma säkerheterna.