Läkarna bryr sig föga om Socialstyrelsens anvisningar

Läkarna i primärvården bryr sig inte särskilt mycket om riktlinjerna från Socialstyrelsen. Det hävdas i en undersökning som gjorts i en internationell studie, enligt Dagens medicin.

Bara tio procent av 1 450 tillfrågade primärvårdsläkare tycker att Socialstyrelsens riktlinjer har stor påverkan på deras arbete, skriver Dagens Medicin.

Störst påverkan på arbetet har i stället de öppna jämförelser av kvalitet och resultat som Sveriges Kommuner och Landsting gör. Ungefär var tredje läkare rankade det alternativet högst.

– Jag är inte förvånad, vi har själva sagt att vi måste bli mycket bättre på att anpassa riktlinjerna till format som passar primärvården och inte dränka vårdcentralerna i information, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör för Socialstyrelsen, till tidningen.

Undersökningen har gjorts av USA-baserade Commonwealth Fund och är del i en större internationell studie.