Lycksele

Söker kommunal garanti för konsert

Företagarna i Lycksele vill att kommunen ställer upp med förlustgaranti för en konsert med Team Pontare från Körslaget och Rabih från Idol. Konserten är kostnadsberäknad till hela 200 000 kronor och kan maximalt inbringa lika mycket. Företagarna är beredd att ta halva förlusten om konserten går back.