Skellefteå

Färre platser på nytt äldreboende

Det blir 60 istället för 90 platser på det planerade äldreboendet Konsumenten i Skellefteå. Huset behöver ritas om för att ge möjlighet att komma ut i trädgården.

Det har visat sig att tomten där boendet ska byggas helt enkelt är för liten för att ge en trevlig utemiljö. Dessutom bör inte boenden vara högre än två våningar av samma anledning. Det blir svårare att komma ut och nyttja trädgården.

Så nu föreslår socialnämnden för kommunstyrelsen att ge fastighetsnämnden i uppgift att rita om boendet på Moröbacke.

Eftersom det här ger 30 platser färre än beräknat, så vill förvaltningen att nästa äldreboende som är planerat att byggas ska tidigareläggas.