Barn till missbrukande föräldrar i Åsele får stöd

Nu riktar socialtjänsten i Åsele sin blickar mot barn med föräldrar som lider av ett missbruk. Barn mellan sju och tolv år gamla ska få träffas och prata tillsammans med en barnstödsledare i ett Linusprojekt.

Av alla människor som far illa vid missbruk så drabbas barnen ofta hårt. Vem ska jag prata med? Varför gör mamma och pappa så? Rädslan och skuldkänslan är tung att bära för ett barn.

Därför startar nu socialtjänsten i Åsele tillsammans med Svenska kyrkan en gruppverksamhet, kallat Linusprojektet, för barn med föräldrar som lider av ett missbruk.

Tanken är att barnen ska få träffa andra barn med liknande situation och få prata om det. Barnen som är mellan sju och tolv år gamla träffas ungefär en gång i veckan och leker och pratar tillsammans med en barnstödsledare. Barnstödsledarna är utbildade med hjälp av länstyrelsen och Öppen gemenskap i Umeå.

Tanken är att projektet ska hålla på i minst ett år eller så länge det finns barn som behöver det.