Trafikljus i Skellefteå ur funktion

Trafikljuset som reglerar trafiken vid E4 Solbacken i Skellefteå är ur funktion. Detta kan innebära vissa problem med framkomlighet och Polisen uppmanar allmänheten att vara försiktiga vid denna trafikplats.

Det kommer att ta två till fyra veckor att åtgärda felet. Vid vissa tider kommer trafikpoliser att dirigera trafiken manuellt på platsen för att öka säkerheten och underlätta framkomligheten.