UMEÅ UNIVERSITET

Studenterna får för lite undervisning

Nästan varannan student i Umeå får mindre undervisning än miniminivån nio timmar i veckan. Det enligt en stor undersökning från TCO om undervisningstid på högskolan.

I Umeå svarade nästan var tredje tillfrågad student att de har mindre än sex timmars lärarledd tid i veckan och drygt hälften att de har mindre än nio timmar.

Nio timmar är den miniminivå som resurstilldelningen för högre utbildning bygger på.

Skillnaderna är stora mellan utbildningarna. Minst lärarledd tid får studenterna inom humaniora, samhällsvetenskap/ekonomi och juridik.

Betydligt mer får studenterna inom teknik, vård och naturvetenskap.