Skärpta krav på rökare inför operationer

Nu skärps kraven på att patienter är rökfria före och efter kirurgiska ingrepp för att minska risken för komplikationer.

--Rökstopp är en viktig åtgärd vid alla operationer för att öka patientsäkerheten, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen.

Richard Löfvenberg, överläkare på Norrlands universitetssjukhus, är glad att Socialstyrelsen nu följer ortopedklinikens och flera andra sjukhus exempel.

– Hos oss har det fungerat väldigt bra. Några patienter har blivit förargade, men de flesta är mycket tacksamma. Vi har försökt vara tydliga mot våra patienter, att man ska vara så optimal som möjligt inför en planerad operation, med bra blodtryck, bra diabetesläge och även vara rökfri, säger han.Det är väl känt att rökning ökar risken för komplikationer som infektioner, sämre sårläkning och blodproppar. Samtidigt visar svenska studier att rökstopp före operationer kan halvera riskerna.

I våras införde ortopedkliniken vid Norrlands universitetssjukhus krav på att patienterna ska vara rökfria två månader före och lika lång tid efter planerade operationer. Då var Socialstyrelsen tveksam till om sjukhuset hade rätt att kräva ett absolut rökstopp för operation. Men nu är det andra tongångar.

Rökstopp vid alla operationer

– Man måste se rökstoppet som en viktig åtgärd vid alla operationer. Nu vet vi att även enklare ingrepp är förenade med en avsevärt ökad risk för komplikationer om man röker. Då måste vården förhålla sig till det på ett väldigt tydligt sätt, säger Lars-Erik Holm med anledning av de nya riktlinjer om levnadsvanor som verket ska presentera nästa år.

En patient måste enligt Holm inte sluta röka för resten av livet, det rör sig om ett rökstopp "ett antal veckor före och ett antal veckor efter" ingreppet. Och en förutsättning är att sjukvården kan erbjuda rökavvänjning.

- -Man ska se det på samma sätt som att man måste kräva att en diabetiker har kontroll på blodsockret, att man kanske behöver gå ner några kilo om man är överviktig eller måste ha kontroll på blodtrycket före operationen.

TT: Men stämmer kravet på rökfrihet överens med principen om allas rätt till vård?

--Om det kommer in ett akutfall ska man operera ändå, oavsett om patienten röker eller inte, säger Lars-Erik Holm.

Men inför planerade ingrepp gäller det enligt Holm att få patienten att inse att det krävs ett tillfälligt rökstopp för att minska risken för komplikationer.

--Det handlar inte om någon förmyndarattityd, utan om att måna om individens säkerhet vid operationen. Om patienten trots allt vägrar är det viktigt att han eller hon vet om att de då tar en medveten ökad risk.

P O Lindström/TT

20091127T163104+0100