Umeå

Bemanningsföretag hot mot "anställningstryggheten"

Verkstadsindustrin Ålö AB:s beslut om att anlita ett bemanningsföretag efter att ha varslat 44 anställda om uppsägning rör upp känslor hos IF Metall.

– Bemanningsföretagen blir alltmer accepterade samarbetspartners viket hotar anställningstryggheten, säger, Per-Erik Johansson, ombudsman på IF Metall Södra Västerbotten.

Arbetsförmedlingens monopol avskaffades 1993 och sedan dess har bemanningsföretagen blivt allt fler i Sverige.

--Arbetsmarknaden kräver flexibilitet för arbetsgivare och arbetstagare men när arbetsgivare med uppsagd personal med återanställningsrätt anlitar bemanningsföretag kommer de runt lagen om anställningsskydd (LAS), säger Per-Erik Johansson.