54 000 sjuka hotas av utförsäkring

Efter nyår utförsäkras 54 000 svenskar från Försäkringskassan. Det är regeringens så kallade rehabiliteringskedja som syftar till att få ut långtidssjukskrivna i arbete som börjar gälla. Jan Eriksson ombudsman på IF metall är mycket kritisk:

– Det räcker inte idag längre med att man har åtta diskbråck eller något liknande, utan du ska vara sängliggande med en slang i kroppen för att du ska få behålla din sjukpenning.