Umeå

Klimatforskning med dagböcker och brev

Gamla brev och dokument kan hjälpa forskare att förstå hur vädret fungerar. Folk skrev om vädret i dagböcker långt innan meteorologiska uppgifter började mätas regelbundet. Klimatforskare i Umeå samarbetar därför med historiker på Stockholms universitet för att kartlägga vädret dag för dag flera hundra år bakåt i tiden.

Det här ingår i Millenniumprojektet där ett 40-tal europeiska universitet och forskningsinstitut medverkar. Johan Söderberg som är professor i ekonomisk historia vid Stockhoms universitet berättar att det är ganska nytt i Sverige att använda historiska dokument i klimatforskning.

Ett exempel är en genomgång av tulllängder från Stockholms hamn. Där står egentligen inget om vädret men varje vinter slutar tullängderna när isen lägger för att återupptas på våren när fartygen kommer fram igen.

På så sätt kan man kartlägga isläggningen från 1530-talet fram till 1860 när isbrytare började hålla hamnen öppen.

Christian Bigler forskar om sediment på botten av sjöar som innehåller klimatinformation och fast det är en helt annan sak kan man jämföra med historikernas forskning och lägga pusselbitar till hur vädret var innan industrialismen började påverka klimatet.

 Reporter Örjan Holmberg.

orjan.holmberg@sr.se