SJ förlorar 200 000 på usla toaletter

Rikstrafiken drar av 212.500 kronor från ersättningen som ges till SJ för att de kör nattågen till övre Norrland på grund av bristande kvalité på servicen.

Enligt avtalet om stöd till nattågstrafiken ska SJ betala vite om inte toaletter, dusch, ventilation och temperatur fungerar vid avgång. Något som brustit enligt den redovisning SJ lämnat till Rikstrafiken