Socialbidragen ökar mest i Norsjö

De nio första månaderna i år betalade kommunerna ut i genomsnitt 20 procent mer socialbidrag än de gjorde motsvarande tid förra året, men skillnaderna mellan kommunerna är stora. Här i länet har Norsjö och Nordmaling haft de största ökningarna.

Kommunerna betalar ut allt mer ekonomiskt bistånd, socialbidrag. På ett år har utbetalningarna ökat kraftigt. De nio första månaderna i år betalade kommunerna ut i genomsnitt 20 procent mer än de gjorde motsvarande tid förra året.

I Norsjö betalas det ut dubbelt så mycket socialbidrag i år – oräknat introduktionsersättning till flyktingar – en ökning med 108 procent. Bernt Lindgren, som sitter i socialnämnden, påpekar att man låg på en låg nivå innan.

I mars syntes en förändring, berättar Ulla Stenlund, individ- och familjeomsorgschef. Då kom personer uppsagda från träindustrin och personer som väntade på pengar från arbetslöshetskassan och Försäkringskassan och sökte om ekonomiskt bistånd.

Budgeten för bistånd redan slut
Nu i november tar pengarna i IFO:s budget på drygt en halv miljon kronor slut. Magnus Eriksson, ordförande i socialnämnden säger att man skjutit till mer pengar redan i år, och ska budgetera för högre kostnader även inför kommande år. Han tror inte att de ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer att kräva några större rationaliseringsåtgärder i andra delar av socialnämndens verksamhet, hela nämndens budgetomslutning är på över 90 miljoner kronor.

För att hjälpa människor att klara sin försörjning själva har socialtjänsten också fördjupat samarbetet med arbetsförmedlingen, det gäller särskilt ungdomarna.

Familjeföretag varslar inte
I tre kommuner har ekonomiska biståndet minskat så här långt i år – mest i Sorsele med 23 procent. Det förvånar Karin Israelsson, ordförande i omsorgsnämnden, som förväntat sig en ökning. Hon tror att förklaringen kan hittas på arbetsmarknaden och i näringslivsstrukturen.

– De små företagen är ofta familjeägda, man varslar inte så många utan man försöker att arbeta vidare under de förutsättningar som finns, säger Karin Israelsson, centerpartist i Sorsele.

Reporter Lillemor Strömberg
lillemor_stromberg@sr.se