Lycksele

Nya spelregler för skogsbranschen

Nu ska spelreglerna för skogsbranschen bli tydligare. På Skogsmuseet i Lycksele skrev nio parter från skogsbranchen igår på ett avtal som ska ge en större trygghet för såväl skogsentreprenörer som skogsbolag.

Avtalet är ett juridiskt grunddokument som skogsbolagen kan hänvisa till när de tecknar avtal med skogsentreprenörerna och viceversa. Det ska göra att parterna blir tryggare och Ulf Sandström tror det kan göra att förhållandet blir mer rättvist mellan entreprenör och kund.

De allmänna bestämmelserna i avtalet ska användas av de olika typerna av skogsentreprenader som finns, som röjning, föryngring, markberedning och gödsling.

Det reglerar grundläggande saker som ansvar för olika händelser som kan inträffa, informationsplikt mellan parterna och hur man ska kunna avsluta avtal. Sådant som tidigare reglerats i varje enskilt fall.

Reporter David Rydenfalk.

david.rydenfalk@sr.se