720 länsbor utförsäkras

Vid årsskiftet blir 720 sjukskrivna i länet utförsäkrade från sjukförsäkringen. De är några av alla de 17 000 i landet som om några veckor förs över till Arbetsförmedlingen. Det blir då en annan myndighets ansvar att pröva om personen kan jobba eller inte.

– Tiden har varit knapp för Arbetsförmedlingen att sätta sig in i det nya som väntar, säger Marie-Louise Ek som är chef för arbetsmarknadsområde Umeå. Trots att regeringen ännu inte fattat alla beslut om de nya sjukförsäkringsreglerna hoppas Marie-Louise Ek att övergången ändå ska fungera.

Arbetsförmedlingen håller just nu på att avsluta rekryteringen av dem som ska ta emot de utförsäkrade. För alla de som nu blir utan sjukersättning är det ett tre månader långt introduktionsprogram som väntar. Under den tiden ska arbetsförmågan prövas.
Ersättningen under de tre månaderna blir lägst 223 och högst 680 kronor om dagen.
Försäkringskassan bedömer att en tredjedel av dem som utförsäkras kommer tillbaka till Försäkringskassan efter tre månader.
Hos Arbetsförmedlingen är det friska och arbetslinjen som ska gälla och Marie-Louise Ek kan inte svara på hur många det är som kommer att hamna hos Försäkringskassan igen.

Inga Korsbäck
inga.korsback@sr.se