Boliden riskerar åtal efter svavelsyraläckage

Boliden Mineral misstänks ha brutit mot miljöbalken. Länsstyrelsen gör därför en anmälan om åtal. Det var i januari i år som cirka tio kubikmeter svavelsyra läckte ut från en cistern vid Rönnskärsverken.

Orsaken till läckaget var en trasig packning. Bolaget stoppade läckan och sanerade marken. Boliden har därefter infört nya underhållsrutiner för att minska risken för att det ska hända igen.