Risk för rån utan banker

Det har blivit svårare att få tag på kontanter sedan Svensk kassaservice lade ner. Det gäller särskilt för den som bor i glesbygden, länsstyrelsen i en rapport till regeringen. Svårast är det för företagare, för funktionshindrade och äldre.

PRO:s Börje Eklund konstaterar att det inte är så många 80-åringar som har butikskort eller tillgång till Internet. Länsstyrelsen pekar på problem med hantering av dagskassor i glesbygden.

Börje Eklund är ordförande för pensionärerns riksorganisation i Bastuträsk.

– Många har inte möjlighet att göra sina affärer med dator och Internet, och det behövs kontanter!

Många av PRO:s medlemmar är över 80 år.

– Vi har ju litet hjälp av affär'n här. Man kan få ta ut pengar om man har ett kort. Men är det ju inte alla som har, säger Börje Eklund.

Gunilla Hedman är handläggare på länsstyrelsen och den som samlat ihop synpunkter bland företag, organisationer och privatpersoner. I sin rapport konstaterar hon att det finns en ökad risk för rån när möjligheten att skicka dagskassan med lantbrevbäraren inte längre finns.

Nu är det tänkt att det är värdetransportföretag som ska ta hand om pengarna.

– Det är litet svårigheter med kontanthantering främst för de företag som finns i inlandet. Det flesta värdetransportföretag som man kan anlita finns ju vid kusten. Det blir långa avstånd och då blir det ganska dyrt också, säger Gunilla Hedman.

– Ofta blir det ju så att man försöker åka in ett par gånger i veckan till närmast bank och lämna in sina dagskassor. Följden blir att mellan gångerna man åker till banken så ligger man på pengarna och det är ju inte bra, konstaterar länsstyrelsens handläggare Gunilla Hedman.

Reporter Märet Öhman
maret.ohman@sr.se