Skellefteå

Vill välja lärare efter ämne

– Lärare är anställda med kompetens för olika ämnen i skolan. Därför vill vi ha turordningslistor vid uppsägning inom olika yrkesområden. Det säger Harriet Classon som är personalnämndens ordförande (S) i en kommentar till lärarfackens protester. Facken anser att kommunen gör avsteg från turordningsreglerna i LAS.

Fackbunden för lärarna i Skellefteå meddelande häromdagen sin besvikelse över att arbetsgivaren väljer fel sätt att hantera turordningen. Lärare kan komma att sägas upp på grund av felaktiga grunder.

Den centrala förhandlingen avslutades i oenighet och lärarfacken hotade med stridsåtgärder. Totalt ska 83 tjänster bort inom skol och kulturkontoret där hälften av dem är lärartjänster.