"Dopningskontroll innebär intrång"

Dopningskontrollerna av elitidrottare innebär stora intrång i den personliga integriteten för idrottare. De här integritetsproblemen diskuteras alldeles för litet, anser Johan Lindholm som är forskare på Umeå universitet.


Elitidrottare får finna sig i att kontrollanter kan dyka upp var som helst och när som helst på dygnet och kräva att få ett urinprov på 7½ centiliter i en plastbehållare. Nu diskuteras till och med att operera in GPS-sändare under huden på idrottare, för att antidopningsbyrån Wada skall veta var man kan hitta idrottaren.

Håller sig undan
En av svårigheterna med de oannonserade kontrollerna är att idrottsutövarna inte alltid funnits där de sagt de skall finnas. Misstankar om att de hållit sig undan för att undandra sig kontroller har framförts, och GPS-chipet under huden skulle göra det omöjligt.

– Antidopningsbyrån har under hösten framfört flera förslag om hur man skall styra upp det här. Alla de åtgärderna innebär integritetsintrång, säger Johan Lindholm.

Välkomnar diskussion
– Det här försvarar man med att så länge bloddopning förekommer och kanske till och med ökar så måste vi ta till starkare och starkare medel. Men jag skulle välkomna en diskussion om var ligger den bortre gränsen, när tar vi till för starka tag?