Umeå Universitet

Digitala böcker till fler

Universitetsbiblioteket i Umeå satsar nu i ett pilotprojekt på att digitalisera sina äldre böcker och göra dem mer tillgängliga för forskare och andra över hela världen. Och det är forskarna själva som bestämmer vilka böcker som ska digitaliseras.

Christer Karlsson är projektsamordnare visar det väl skyddade rummet på UB där de värdefulla böckerna förvaras.

- Här är vårt speciella magasin för äldre böcker och som du känner är det lite svalare än där ute. Det beror på att det här rummet har en egen klimatanläggning så att vi kan styra temperatur och luftfuktighet på ett sätt så att böckerna mår bra.

Det är bara ett fåtal personer som har tillgång till det här rummet på UB där det finns omkring 40 000 böcker som är tryckta 1850 och tidigare. Här finns botaniska och medicinska och andra verk från så långt tillbaka som 1400-talet.

Ska man ta del av de här böckerna nu så måste man ta sig till biblioteket rent fysiskt och läsa böckerna i en bevakad läsesal. Men nu kommer de att bli tillgängliga för många fler.

- Man kan som läsare oavsett om man sitter i Umeå eller USA eller Japan eller var som helst i världen, gå in i vår bibliotekskatalog och beställa en digitaliserad kopia av en viss bok, säger Christer Karlsson.

Men hur många är intresserade av såhär gamla böcker?

- Det är väldigt många, det är fler än man tror, säger Christer Karlsson.

Umeå har fått 237 000 kronor från Kungliga biblioteket för sitt pilotprojekt med forskarstyrd digitalisering - alltså att det är de böcker som forskarna eller andra efterfrågar som digitaliseras. Liknande system finns redan vid ett 20-tal bibliotek i Europa och Christer Karlsson hoppas att fler ska haka på.

- Umeå är ju det första biblioteket i Sverige som börjar använda oss av den här tjänsten och vi hoppas förstås att det här ska spridas så att fler bibliotek använder det här på samma sätt som vi, säger Christer Karlsson på Umeå Universitetsbibliotek.

Anna Burén
anna.m.buren@sr.se