Småfåglarna ratar talgbollarna

Småfåglarna ratar talgbollar i vinter. Det här har många som matar fåglar upptäckt runt om i landet, även i länet. Frågan är om det är talgbollens innehåll eller den extra kalla vintern som är orsaken.