umeå

Sandberg prisas som rektor

Göran Sandberg får medalj för sina insatser som rektor för Umeå universitet. Det är styrelsen för universitetet som tilldelar honom Umeå universitets förtjänstmedalj.

I motiveringen står att han har stärkt Umeå Universitet som ett framstående forsknings- och undervisningsuniversitet både nationellt och internationellt. Han har också tagit ett tydligt regionalt ansvar och förankrat universitetets betydelse i regionen.