umeå

Sjukhuset har bättre beredskap

Efter de störningar i vattenförsörjning som uppstod för ett år sedan, har nu Norrlands universitetssjukhus förbättrat katastrofberedskapen.

Katastrofberedskapen har förbättrats på Norrlands universitetssjukhus. För ett år sedan uppstod störningar i vattenförsörjning och ångleverans och det ledde till att dialyspatienter fick avsluta sina behandlingar.
Nu tycker Socialstyrelsen att de åtgärder som Norrlands universitetssjukhus infört för tekniska störningar är tillräckliga.Till exempel så har dialysavdelningen infört åtgärder så att kris- och beredskapsplanen ska aktiveras, vilket inte skedde vid tillbudet för ett år sedan.