Goldminers hoppas på 2010

Gruvbolaget Lappland goldminers i Lycksele går fortfarande med minus men är mycket optimistiskt om att året ska bli framgångsrikt. Det framgår av årsredovisningen för 2009.

Bolaget finner hela tiden ny malm vid sin gruva i Finland som kan drivas vidare i flera år nu och vid Blaikengruvan pågår prospektering med målet att även Sorselegruvan ska öppna igen. Arbetet har påbörjats med en ny lönsamhetsstudie för det stora guldgruveprojektet Fäboliden i Lycksele.

Bolaget hoppas studien ska visa att Fäbolidengruvan blir så lönsam att banker vågar låna ut de nära två miljarder kronor som behövs för att bygga den planerade industrianläggningen. Lappland Goldminers har också beslutat att låna mer pengar av aktieägarna. Genom att ge ut konvertibler, som är skuldebrev som kan bytas mot aktier, hoppas bolaget få in över 120 miljoner kronor.