Minskat byggande i Västerbotten

Förra året märktes en stor nedgång i bostadsbyggandet och Västerbotten hör till de län som uppvisar största minskningen.

Inte på tio år har det börjat byggas så få nya lägenheter som i fjol, bara lite över femtontusen i hela Sverige. Västerbotten är ett av de län där nedgången i nybyggandet märktes mest. Även Västernorrland drabbades.

I några län ökade bostadsbyggandet, i till exempel Jämtland och Norrbotten.

SR Ekot