Kan man lita på marknadsundersökningar

Partiska marknadsundersökningar från privata företag presenteras ofta som vetenskapliga, och media publicerar dem okritiskt. Det konstateras forskaren Peter Petrov som tittat på hur undersökningar under IT-bubblan presenterades. Och bristerna i undersökningarna gäller många branscher.

Peter Petrov forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet har i en doktorsavhandling tittat i detalj på hur människors åsikter, behov och önskningar presenterades under IT-bubblans år i slutet av 90-talet. Och bristerna i undersökningarna gäller många branscher.

En vetenskaplig marknadsundersökning ska ha tillräckligt underlag av tillfrågade och frågor som är utformade av erfarna statistiker.

Vore det vetenskap ska undersökningen också kunna kontrolleras och dessutom utföras igen. Större företag har kunskapen - mindre har inte resurserna - men kostnad och köpare av en undersökning styr. Det brister i självständighet - och det ska medierna och deras publik vara medveten om.

Reporter Tommy Engman