AC Net har ekonomiska problem

Det länsomfattande bredbandsnätet AC Net går back ekonomiskt. Kommuner och landsting borde betala mer tycker styrelsen för AC Net.

AC Net är en del av Internet och kommunernas, landstingets och näringslivets gemensamma nät för datortrafik i länet. En kalkyl säger att det kan bli ett underskott på 3 miljoner de närmaste åren. Orsaken är att Internetförsäljningen till privatpersoner minskar kraftigt.

AC Nets styrelse vill lösa problemet genom att höja avgiften ganska kraftigt för kommunernas och Landstingets anslutning till nätet.

Det är i linje med den politiska viljan att lämna över Internetförsäljningen till marknaden istället för att kommuner ska sälja Internet. 

I en skrivelse föreslår styrelsen att kommunerna godtar ganska kraftiga avgiftshöjningar. Om AC - net inte får in mer pengar på annat sätt innebär det exempelvis att Lycksele kommun får en årsavgift på över 350 000 kronor år 2010.