Nordmaling

Kräver vite för skogsbilväg

Tre markägare riskerar att få betala vite för att felaktigheter vid en skogsväg på markerna i Nordmaling inte rättats till. Det har Skogsstyrelsen beslutat efter att ha granskat ärendena.

Dikesmaterial som använts för uppbyggnad av vägkroppen skall återföras till diket. Dessutom ska berörd mark så långt möjligt återställas till ursprungligt skick

Den uppmaningen fick markägarna redan 2007 - och nu ansöker Skogsstyrelsen om att tingsrätten ska besluta om ett vite på 17.000 kronor för vardera markägare.