Bjurholm

Stormöte på Castorskolan

På Castorskolan i Bjurholm har det under en lång tid varit problem med arbetsmiljön. På tisdagen hölls därför ett möte mellan skolans tre rektorer, kommunpolitiker, representanter från lärarfacken och skyddsombuden på skolan.

Många i skolans personal har mått dåligt. De är missnöjda med skolans ledning. Det har varit konfliktsituationer på skolan och dåligt fungerande arbetslag. Redan förra våren anlitade kommunen en utomstående konsult för att utreda situationen. Resultatet i konsultens utredning visade också att det är en dålig arbetsmiljö som omedelbart bör åtgärdas.

I början av det här året kulminerade det hela när ett lärarpar på skolan nekades ledigt för sin sons bröllop. Lärarförbundet vände sig då till kommunledningen och de beslutade att alla som ansöker om ledighet under vårterminen ska få ledigt upp till sju dagar. Det här fick sedan till följd att skolledningen nu har överlåtit alla beslut om tjänstledighet till kommunstyrelsen.

De tre rektorerna på skolan initierade tisdagens möte för att de gemensamt ska komma fram till en handlingsplan för att lösa arbetsmiljöproblemen på skolan.

I eftermiddag följer vi upp det här och hör vad de kom fram till på gårdagens stormöte i Bjurholm.

Reporter: Helena Forsgren
helena.forsgren@sr.se