Fyra fälldes för jaktbrott

De fyra män som tidigare friats för jaktbrott på sin egen mark av Lycksele tingsrätt, har dömts av Hovrätten för Övre Norrland till dagsböter. Åklagaren hade överklagat den friande domen.

De fyra männen har jagat tillsammans och vid olika tillfällen, vilket de medgivit. De har jagat på allmänningsmark som de är delägare i, men jakträtten på de markerna hade överlåtits till ett jaktlag. De fyra männen var inte medlemmar av jaktlaget.

Hovrätten finner att de fyra varit medvetna om att jakträtten övergått till annan, att de överklagat det och att de ändå jagat på mark de inte haft jakträtt på. Därför blir de 40 dagsböter plus rättegångskostnader för var och en av de fyra jägarna.