Elavbrottet

Säkringar slog ifrån i transformator

Det omfattande elavbrottet i Storumans kommun har uppstått i en transformatorstation i Gejmån där säkringsutrustning har slagit ifrån. Orsaken till det är däremot fortfarande inte klargjord av Vattenfalls reparatörer som finns på plats.

Under förmiddagen har Vattenfall gjort omkopplingar på flera stationer, så att merparten av de över 3600 som saknade el i morse har fått tillbaka sin ström. Driftledningen i Luleå hoppas att det skall finnas elström om någon eller några timmar också för 642 hemavanborna som återstår.

Alla de som drabbades av elavbrott i Sorsele skall nu ha fått tillbaka strömmen.

På grund av det ansträngda elläget med mycket låga temperaturer i hela landet överväger Vattenfall att starta kraftverket i Klippen, trots att vattennivåerna är låga, berättar Roger Lindmark på Vattenfall.