Optimism om trähusbyggande

En ökad optimism i trähusbranschen gör att förbundet för trä- och möbelindustrin tror att det kommer att byggas 7 500 småhus i trä under 2010.

För inte så länge sen var prognosen 7 000 småhus, men orderingången under hösten har ändrat på det.

Trä- och möbelindustriförbundet är ändå oroat, för man anser att det borde byggas mycket fler bostäder i landet. I dag byggs 20 000 bostäder om året, med det borde byggas 50 000 enligt trähusförbundet. Det är Boverket, regeringen, landets kommuner och Riksbanken som borde engagera sig mer för att öka bostadsbyggandet, enligt Trä- och möbelindustriförbundet.