Skellefteå

Ännu kö till LSS-beslut

Skellefteå kommun har inte kunnat verkställa beslut inom rimlig tid vad gäller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, visar en rapport. I dag diskuterar socialpolitikerna läget och den sanktionsavgift som kommunen riskerar.

Kön av funktionshindrade som väntar på stöd de har rätt till har minskat men ännu har inte alla fått sitt.

Den sista december ifjol hade antalet beslut som inte verkställts minskat från 23 ner till 16. Dessutom har nu kommunen öppnat tre nya boendeenheter efter årsskiftet, vilket kraftigt minskat antalet personer som väntar på hjälp genom LSS.

Rapporten är uppe i socialnämnden under torsdagen innan den sänds till länsstyrelsen och till kommunens revisorer. Det har nämligen införts en sanktionsavgift som påtryckningsmedel för att besluten ska gå fortare.

Sveriges radio Västerbotten
news.vbtn@sr.se