Robertsfors

Jenningsskolan kvar trots få elever

Robertsforspolitikerna har med bara en rösts övervikt valt att behålla gymnasieskolan, Jenningsskolan, på orten. Men skolan har problem – eleverna söker sig till Umeå och Skellefteå istället.

I månader har Robertsforspolitiker av olika kulör debatterat och argumenterat för huruvida ortens enda gymnasieskola ska vara kvar. Barn- och utbildningsnämndens majoritet hade föreslagit att skolan skulle läggas ned, med hänvisning till den dåliga ekonomin och att skolan bara får färre och färre elever. I går var det dags för beslut i kommunfullmäktige, och det blev oppositionen som vann, med bara en rösts övervikt.

Hans Lindgren, socialdemokrat och oppositionsråd, var en de som röstade för att Jenningsskolan ska finnas kvar för att den är viktig för orten.

– Det här är den största tillväxtfaktor vi har i kommunen som vi själva bestämmer över och det känns konstigt om vi skulle lägga ner den och ge upp bara med en gång. Vi tror att skolan har en möjlighet att leva vidare.

Eleverna väljer bort Jenningsskolan
Endast tre niondeklassare har sökt sig till Jenningsskolan i sitt förstahandsval inför höstens gymnasiestart. I höst beräknas omkring 60 elever gå på skolan.

– Tre elever är i och för sig inte förvånande, säger Hans Lindgren, hela den här debatten under hela hösten har ju gjort att elever har gjort andra val. Jag menar, vem söker till en skola som ska läggas ner?

Hans Lindgren tror också på chansen att en del av eleverna ska ändra sig när de gör sitt slutgiltiga val i april.

Oklart om kvalitet och ekonomi
Marianne Wikström, centerpartist och ordförande i barn- och utbildningsnämnden, står bakom förslaget om en nedläggning av skolan.

– Att driva en skola utan barn, det tycker jag är knepigt över huvud taget, säger Marianne Wikström och undrar hur liten skolan kan bli innan det går ut över kvaliteten.

– Hur ska man kunna föra grupparbeten, och klasskompisar, och det är mycket som spelar in i kvalité, att man kan hålla en lärarstab på så få elever och att arbetet blir attraktivt även för lärarna.

Hur det kommer att gå ekonomiskt är oklart. Det finns två olika kalkyler, den ena talar om att en nedläggning av Jenningsskolan skulle ha gett en besparing på 2 miljoner, den andra 5 miljoner.

Vad tycker du?

 Tobias Bäckström:

- Jag tycker det är jättebra! Jag har själv gått där i tre år. För att främja industrin och näringslivet så måste vi ha en gymnasieskola här.

 Ann Törnrot:

- Jag vet inte, jag tror att det är bra trots att det är lite elever. Men man får väl hoppas att det blir fler elever. Jag har inte barn i skolan själv, så jag har inte engagerat mig så mycket.

 Carolina Sund:

- Det tycker jag självklart är roligt för kommunen och för ungdomarna som vill gå där. Jag har själv gått där och tycker att det var en bra skola.

 Jessica Sund:

- Jag kommer från en liten by utanför och det första man tänker på är att då läggs skolan där ned istället. Det vill inte jag. Jag tycker man ska satsa på småskolorna istället.

 Nils Karlsson:

- Det är väl bra för glesbygden tycker jag.

Reporter Helena Forsgren
helena.forsgren@sr.se