Vård utreds efter misstänkt självmord

Nu ska Socialstyrelsen undersöka om vården begått något fel samband med en patients död. En tonårsflicka hittades död samma dag som hon besökt läkare.

En tonårig flicka besökte läkare, klagade på trötthet, illamående och huvudvärk och fick allmänna råd om kost och motion. Samma eftermiddag hittas flickan död och omständigheterna tyder på att hon tagit sitt liv.

Om någon som begår självmord har haft kontakt med vården inom fyra veckor före sin död ska det alltid utredas om vården kunnat upptäcka självmordsrisken och agera annorlunda.

Vården måste enligt lagen Lex Maria anmäla till Socialstyrelsen ifall en patient drabbats av en allvarlig skada eller utsatts för allvarliga risker i hälso- och sjukvården. Vårdgivaren ska också göra en utredning om vad som hänt. Utredningen granskas sedan av Socialstyrelsen som kan föreslå till exempel skärpta rutiner för att förhindra att liknande saker händer igen.

Varje år tar omkring 1.200 människor i Sverige sitt liv. Självmord går att förhindra, och vårdens roll är bland annat att upptäcka och behandla underliggande psykiska störningar och missbruk eller beroende. Läkare och andra nyckelpersoner kan också utbildas i sätt att upptäcka risker för självmord och hur man förhindrar att personer tar sitt liv. Det finns också många organisationer som arbetar förebyggande, sprider information och finns tillgängliga för den som behöver prata.

Om du hamnat i kris, mår dåligt och behöver någon att prata med:

  • Nationella hjälplinjen tel 020-22 00 60 alla dagar kl 13-22
  • Jourhavande medmänniska tel 08-702 16 80 alla dagar kl 21-06
  • Jourhavande präst tel 112 alla dagar kl 21-06